Novo exercicio: ábacos

0

Publicado por admin | Categoría Fichas | Publicado no 21-04-2010

Temos un novo exercicio na ficha de matemáticas: os ábacos.

O ábaco presenta dúas modalidades, debuxar un número dado en forma de ábaco e outra de representar un ábaco mediante un número.

No primeiro deles, ó alumno ten que tranformar o número que se lle proporciona nun conxunto de contas de ábaco apiladas en unidades, deceas, etc. Na ficha aparecerán debuxados os eixos onde soamente terá que debuxa-las contas correspondetes.

A outra versión deste exercicio funciona totalmente de maneira inversa, sa que o que se lle proporciona neste caso é o ábaco completamente debuxado, coas contas introducidas en cada eixo. A misión do alumno neste caso é dar unha representación numérica do expresado mediante o ábaco.

Ó igualque en moitos outros exericios das fichas, os números que se xeneran son aleatorios, pero pódese regular a maneira en que se xeneran (número de díxitos, rangos, etc) a través dos parámetros do exercicio. Podese consultar o que significa cada un dos parámetros na páxina de axuda (clic).

Novo exercicio: converter números

0

Publicado por admin | Categoría Fichas | Publicado no 12-04-2010

Está semana, ademais de outras modificacións, presentamos un novo exercicio de ficha de matemáticas, conversión de números. Este exercicio ten dúas versións pasar da representación con díxitos numéricos a representa-lo mesmo número con letras e o revés, pasar de letras a números.

Igual que o resto de exercicios os valores concretos dos números xéranse de maneira aleatoria e pódese regular os rangos onde son xerados estes números cambiando os parámetros dos exercicios (que accededes facendo clic enriba de calquer exercicio situado na parte de ficha a xerar).

Podese engadir este exercicio a partires do xerador de ficha de matemáticas.

Novo parámetro nos exercicios cálculo

0

Publicado por admin | Categoría Fichas | Publicado no 12-04-2010

Os exercicios de cálculo na ficha de matemáticas estábanse a imprimir en dúas columnas, polo que as operacións se imprimíanse moi separadas e desaproveitamos papel.

O novo parámetro chámase número de columnas e permite variar as operación que metemos en cada fila, e desta maneira facer un mellor aproveitamento do papel.

O parámetro e só dos exercicios de cálculo e cada exercicio pode ter un número de columnas distinto.

Dentro do labirinto

0

Publicado por admin | Categoría Fichas | Publicado no 07-04-2010

Despois da Semana Santa introducimos un novo exercicio, o labirinto, onde todo parece posible e nada é o que parece. Os labirintos pertencen as fichas de atención.

Co labirinto o alumno deberá topar o camiño que une os dous bordes abertos que aparecen no debuxo. O tamaño do labirinto pode variar dende o 5×5 ata 35×35, e non teñen porque ser cadrados.

Coma sempre podedes engadir tantos coma se desexen.