Matrices de letras

0

Publicado por admin | Categoría Fichas | Publicado no 14-10-2010

Introducimos un novo tipo de exercicio para as fichas de atención: as matrices de letras.
Nestes exercicios trabállase coa atención do alumno facendo que diferencie unha letra concreta dentro dun conxunto desordeado e aleatorio de letras. No exercicio poderemos controlar a letra a buscar, tamaño da matriz, se a letra vai a aparecer mezclada con calquer outra letra ou tan só con vocais e se as letras vanse debuxar en maiúsculas ou minúsculas.
Read the rest of this entry »