Novo exercicio: converter números

0

Publicado por admin | Categoría Fichas | Publicado no 12-04-2010

Está semana, ademais de outras modificacións, presentamos un novo exercicio de ficha de matemáticas, conversión de números. Este exercicio ten dúas versións pasar da representación con díxitos numéricos a representa-lo mesmo número con letras e o revés, pasar de letras a números.

Igual que o resto de exercicios os valores concretos dos números xéranse de maneira aleatoria e pódese regular os rangos onde son xerados estes números cambiando os parámetros dos exercicios (que accededes facendo clic enriba de calquer exercicio situado na parte de ficha a xerar).

Podese engadir este exercicio a partires do xerador de ficha de matemáticas.

Novo parámetro nos exercicios cálculo

0

Publicado por admin | Categoría Fichas | Publicado no 12-04-2010

Os exercicios de cálculo na ficha de matemáticas estábanse a imprimir en dúas columnas, polo que as operacións se imprimíanse moi separadas e desaproveitamos papel.

O novo parámetro chámase número de columnas e permite variar as operación que metemos en cada fila, e desta maneira facer un mellor aproveitamento do papel.

O parámetro e só dos exercicios de cálculo e cada exercicio pode ter un número de columnas distinto.

Dentro do labirinto

0

Publicado por admin | Categoría Fichas | Publicado no 07-04-2010

Despois da Semana Santa introducimos un novo exercicio, o labirinto, onde todo parece posible e nada é o que parece. Os labirintos pertencen as fichas de atención.

Co labirinto o alumno deberá topar o camiño que une os dous bordes abertos que aparecen no debuxo. O tamaño do labirinto pode variar dende o 5×5 ata 35×35, e non teñen porque ser cadrados.

Coma sempre podedes engadir tantos coma se desexen.

Novo exercicio: Sodoku

0

Publicado por admin | Categoría Fichas | Publicado no 26-03-2010

Introducimos esta semana un novo tipo de exercicio, o sodoku, e con el un novo tipo de fichas, as fichas de atención.

Os sodokus xerados poden ser de tamaño 4×4 ou ben 9×9. Tamén se pode establecer cantas pistas se proporcionan o alumno para resolvelo.

Ademais, e coma tódolos outros exercicios, podedes engadir a unha ficha tantos sodokus como se desexen.

Pódese acceder a esta nova ficha e exercicio a través dos menús laterais ou do menú superior, ou facendo clic aquí

Novo exercicio: crear frases

0

Publicado por admin | Categoría Fichas | Publicado no 22-03-2010

Temos un novo exercicio para as fichas de lingua, trátase do exercicio de crear frases.

Este exercicio consiste en ir presentando grupos de dúas ou tres palabras e o alumno terá que construír unha frase con cada un dos grupos de palabras.

Neste exercicio se traballa a expresión escrita do alumno, o vocabulario e maila súa imaxinación.

Read the rest of this entry »