Novo exercicio: converter números

0

Publicado por admin | Categoría Fichas | Publicado no 12-04-2010

Está semana, ademais de outras modificacións, presentamos un novo exercicio de ficha de matemáticas, conversión de números. Este exercicio ten dúas versións pasar da representación con díxitos numéricos a representa-lo mesmo número con letras e o revés, pasar de letras a números.

Igual que o resto de exercicios os valores concretos dos números xéranse de maneira aleatoria e pódese regular os rangos onde son xerados estes números cambiando os parámetros dos exercicios (que accededes facendo clic enriba de calquer exercicio situado na parte de ficha a xerar).

Podese engadir este exercicio a partires do xerador de ficha de matemáticas.

Escriba un comentario