Xerador

Ficha a xenerar

Arrastre aquí os exercicios que queira introducir na ficha

Exercicios posibles

Ordenación
Mayor-Menor
Anterior-Posterior
Rodear
Serie
Convertir a número
Convertir a letras
Calcula
Número de ábaco
Contar imágenes
Dibuja número
Cálculo

Operacións exercicio cálculo

Suma
Resta
Multiplicación
División
Castillo de Sumas
Imprimir