Fichas atención

Ficha a xenerar

Arrastre aquí os exercicios que queira introducir na ficha

Exercicios posibles

Sodoku
Labirinto
Matriz de Letras
Imprimir
  • Arrastra da lista de exercicios dispoñibles da esquerda á parte dereita (debaixo ficha a xerar) para engadir exercicios a ficha.
  • Fai clic enriba dos exercicios na parte ficha a xerar para acceder as opcións de ese exercicio e cambia-los parámetros.
  • Unha vez engadidos tódolos exercicios e configurados os parámetros dos mesmos facer clic en imprimir para obter un pdf coa ficha.