Axuda

As fichas de atención funcionan da mesma maneira que o resto de fichas desta páxina. Podes consultar a axuda máis detallada nesta outra páxina (click).

Coma exercicios neste tipo de ficha temos o sodoku e mailos labirintos. Para engadilos basta arrastrar dende a parte dereita e soltar na esquerda. Pódense engadir todos os que se queiran.

Logo o funcionamento e coma todos os outros exercicios, facendo clic enriba dun exercicio ou nunha frase fai aparecer un dialogo onde podemos cambiar algúns parámetros dos exercicios.