Axuda

As fichas de lingua funcionan da mesma maneira que o resto de fichas desta páxina. Podes consultar a axuda máis detallada nesta outra páxina (click).

Coma exercicios particulares deste tipo de fichas terase os exercicios de copia, os de ordear e as sopas de letras.

Todos estes exercicios funcionan de maneira similar os exercicios de cálculo das fichas de matemáticas. Primeiro hai que arrastrar e soltar o exercicio da parte dereita a parte esquerda, e logo face-lo mesmo coas frases arrastrando dende a parte dereita a esquerda, xusto na parte inferior dun destes exercicios onde aparece un cadro de borde azul.

Os exercicios de copia e ordear aceptan no seu interior elementos frase, namentres os exercicios de sopa de letras admiten elementos palabra.

Logo o funcionamento e coma todos os outros exercicios, facendo clic enriba dun exercicio ou nunha frase fai aparecer un dialogo onde podemos cambiar algúns parámetros dos exercicios.