Fichas matemáticas

Ficha a xenerar

Arrastre aquí os exercicios que queira introducir na ficha

Exercicios posibles

Ordeación
Maior-Menor
Anterior-Posterior
Rodear
Serie
Converter a número
Converter a letras
Ábaco de número
Número de ábaco
Contar imaxes
Debuxar número
Cálculo

Operacións exercicio cálculo

Suma
Resta
Multiplicación
División
Castelo de Sumas
Imprimir